top of page
About Us

Centrum Rachunkowości

Poważna firma zasługuje na poważne podejście do jej finansów.

Original on Transparent.png

Kim jesteśmy?

Ewa Rogozińska i Anna Skrzydło. To my kierujemy Centrum Rachunkowości. Jesteśmy kompetentnymi ekspertami finansowymi. Cechują nas rzetelność, terminowość i solidność. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze rachunkowości i w kierowaniu działami finansowymi dużych firm. Doświadczenie to budowałyśmy przez lata na mocnym fundamencie wykształcenia ekonomicznego. Nigdy nie osiadłyśmy na laurach i swoje wykształcenie nieustannie aktualizujemy i poszerzamy – także w trakcie szkoleń dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czy Klubu Biur Rachunkowych. Dzięki temu mamy ogromną wiedzę. Często przysłużała się ona do dynamicznego rozwoju przesiębiorstw, a niejednokrotnie pomogła też firmom wyjść z sytuacji kryzysowych. Specjalizujemy się nie tylko w samej rachunkowości i księgowości, ale także w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie podatkowym. W naszym Centrum Rachunkowości nie my jednak jesteśmy w centrum – tylko firmy, które postanowiły nam zaufać. Mamy nadzieję, że Państwo także obdarzą nas swoim zaufaniem.

Original on Transparent.png

Nasze usługi

TWORZYMY NOWĄ JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY

Dostosowujemy sposób komunikacji, przepływu informacji i dokumentów oraz czas spotkań do potrzeb firm, o które dbamy. Ale to dopiero początek. W Centrum Rachunkowości tworzymy nową jakość współpracy – polega ona na wypracowaniu takiego modelu komunikacji o finansach, który weźmie pod uwagę zamierzenia biznesowe i specyfikę działania Państwa firmy.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PROCEDUR

Dbamy o to, aby Państwa firma była bezpieczna. Od teraz to Centrum Rachunkowości zatroszczy się o skuteczność procedur związanych z finansami Państwa biznesu. To my sporządzimy i złożymy w odpowiednich urzędach wszelkie deklaracje, rozliczenia i dokumenty. To my będziemy czuwali nad terminem każdego zobowiązania –  nawet ważności badań lekarskich, szkoleń BHP czy czasowych uprawnień zawodowych. To Centrum Rachunkowości będzie zapewniało Państwa firmie pełną pomoc przy kontrolach, inspekcjach, kontaktach z US, GUS, ZUS, PIP, PFRON.

NADAJEMY FINANSOM KRYSTALICZNĄ PRZEJRZYSTOŚĆ

Poważna firma to poważne zobowiązania dokumentacyjne. Dobre i mądre wywiązywanie się z tych zobowiązań może przynieść Państwa firmie wiele korzyści. Opracujemy politykę rachunkowości, która najlepiej sprawdzi sie w Państwa biznesie. Ustalimy sposoby opisu i analizy wyniku finansowego. Sporządzimy instrukcję obiegu dokumentów. Opiszemy sposób działania systemu przetwarzania danych i systemu informatycznego. Będziemy prowadzić stosowne ewidencje, rozliczenia, wyceny, księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów. Zadbamy o karty podatkowe, pełną dokumentację pracowniczą, deklaracje, raporty, zestawinia. Efektywnie zorganizujemy strategię dokumentacyjną związaną z kadrami i płacami. To tylko niewielka część tego, czemu Centrum Rachunkowości może nadać krystaliczną przejrzystość.

Rekomendacje

Testimonials

Najlepiej o dokonaniach Pani Ewy Rogozińskiej świadczy przyznana jej Srebrna Odznaka, którą otrzymała w 2015 roku od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

Franciszek Wala, Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Contact Us
Original on Transparent_edited_edited.pn
bottom of page